Pvt. Albert H. Strahle Jr.

 

Army Serial Number: 38561245

Unit: B. Company, 1st Battalion, 117th Infantry Regiment, 30th Infantry Division.

Born: 3 June 1909     Place: Llano    State: Texas

Died: 13-Sep-1944     Place: Cadier en keer (The Netherlands)

Date of final Burial: 9-Apr-1949   at: Laurel Hill Cemetery, Mission, Texas

 

 

 

 

Albert Strahle, een vergeten bevrijder

Een Amerikaan sneuvelde in Keer

door Jo Purnot

In 2004 hoorden redactieleden bij toeval over een Amerikaanse soldaat die tijdens de bevrijding van ons dorp op 13 september 1944 hier gesneuveld zou zijn. Opmerkelijk genoeg had dit drama binnen onze dorpsgemeenschap nauwelijks aandacht gekregen. In een recordtempo zijn wij toen een onderzoek gestart. Na al die jaren is het niet gemakkelijk betrouwbare gegevens boven tafel te krijgen. Maar na een dertigtal e-mails richting de overzijde van de oceaan en enig literatuuronderzoek kunnen wij deze anonieme bevrijder toch nog een naam en een plek geven binnen de historie van ons dorp. Na vijfenzestig jaar, een kleine revanche.
 

 

De bevrijding
Op woensdagmorgen 13 september was het in ons dorp stilte voor de storm. Het bericht dat de bevrijders in Noorbeek waren, ging van mond tot mond. De vreugde over wat te wachten stond, werd getemperd door het drama dat zich de dag ervoor had afgespeeld. Achter de Voegdíj (Huize St. Joseph) op enkele tientallen meters van de mergelgroeve waarin een aantal Keerder gezinnen zich schuil hield, waren elf Belgische verzetsstrijders en één onbekende Rus of Pool in koelen bloede gefusilleerd.

Dorpelingen die niet per se buiten moesten zijn, bleven van de straat en zorgden dat zij zoveel mogelijk beschermd waren tegen de kogels en granaten die ongetwijfeld aan de bevrijding zouden voorafgaan. D’n dreuvige, een Amerikaans verkenningsvliegtuigje, dat de Duitse posities doorgaf, cirkelde boven het dorp. Dat was het teken dat het niet lang meer kon duren. En plotseling barstte het los. Het Duitse geschut boven aan de Duustersjtaeg werd in korte tijd uitgeschakeld. De eerste Amerikaanse infanteristen die vanuit Eckelrade kwamen, bereikten rond 14.00 uur boven aan de Duusterstaeg/Groenstraat the Highway, zoals zij in hun verslagen de Rijksweg noemden. Alles verliep precies volgens plan.
De Keerdernaren die zich na enige tijd weer op straat waagden, verbaasden zich over de kauwende soldaten in een vreemd uniform en met een uitrusting die zij niet kenden. Velen wisten in het begin niet of zij door Engelse, Canadese of Amerikaanse militairen bevrijd waren, maar wat maakte het ook uit. Toen pastoor Durlinger de bevrijders voor de kerk begroette, vroegen twee officieren de sleutel van de toren om van daaruit de omgeving te kunnen bekijken.

 

Wie  waren onze bevrijders?
De bevrijders behoorden tot de 30e infanterie divisie, bijgenaamd the Old Hickory. Zij waren ruim een week na D-Day, in de nacht van 13 op 14 juni 1944 vanuit Zuid-Engeland overgebracht naar het strand van Omaha-Beach bij Vierville sur Mer. De divisie bestond uit drie regimenten: het 117e, 119e en 120e regiment infanterie, samen bijna 16000 man. Verder werden de infanteristen  gesteund door het 743e tankbataljon en geflankeerd door de 113e cavaleriegroep (the Red Horses). Het 1e bataljon van het 117e regiment bevrijdde Cadier en Keer, Bemelen en ’t Rooth. Het 119e regiment nam Honthem en Margraten voor zijn rekening.

Een Amerikaan gesneuveld
Bij de eerste groep Amerikanen die Keer bevrijdde was ook soldaat Albert Strahle jr. Hij kwam rond 15.30 uur tijdens de bevrijdingsactie van ons dorp als enige Amerikaan om het leven. Killed in action (KIA) zoals dat in legerkringen heet. Over de juiste plaats wordt nog gediscussieerd, maar waarschijnlijk in een weiland aan de Bemelerweg ter hoogte van de splitsing met de Willem Alexanderstraat. Wij komen hierop nog terug.

 

Albert jr. maakte deel uit van het 1e bataljon, B-compagnie van het 177e regiment infanterie. Hij was dus één van onze daadwerkelijke bevrijders. Het duurde nog minstens veertien dagen voordat Alberts echtgenote over het drama dat zich in ons dorp had afgespeeld, werd geïnformeerd. The Progress Times, en plaatselijke krant in de woonplaats van Albert jr. maakte pas op 8 oktober op de voorpagina hiervan melding. Of Lilian Pearson, de echtgenote van Albert jr., ooit geweten heeft waar haar man precies in the Netherlands is omgekomen, valt te betwijfelen, want wij gaan ervan uit dat de toenmalige gemeentelijke autoriteiten geen condoleancebericht naar haar hebben gestuurd.

Wie was Albert Strahle?
Albert was geboren op 3 juni 1909 in Llano in Texas. Van het gezin waarin hij opgroeide weten wij niet zoveel. Zijn ouders waren Albert sr. en Hellen Hurst. Anderhalf jaar voor de geboorte van hun zoon waren zij in Llano getrouwd. Albert jr. bleef het enige kind. Misschien ook omdat moeder Hellen vrij jong stierf. Vader Albert sr. trouwde opnieuw met Della Fried. Albert jr. kreeg er niet alleen een stiefmoeder bij, maar ook een stiefbroer, want Della nam een zoon, Jack Field, mee in haar huwelijk.
Inmiddels was het huisgezin Strahle naar Mission (Texas) verhuisd, waar Albert jr. een groot deel van zijn jeugd doorbracht. Overigens, toen Albert jr. sneuvelde was zijn stiefbroer Jack Field ook in militaire dienst. Hij diende bij de marine.

 

Vader Albert sr. was ook geboren in Texas, maar zijn ouders waren vanuit Duitsland naar Amerika geëmigreerd. Albert jr. doorliep in Mission de basisschool. Daarna ging hij naar het Edinburg Junior College en Schreiner Institute in Kerville (militaire academie). Op dit laatste instituut bleef hij waarschijnlijk maar een jaar.
Een jaar voor het uitbreken van de oorlog trouwde Albert jr. met Lilian Pearson. Na hun huwelijk ging het kersverse echtpaar in McAllen (Texas) kort bij de Mexicaanse grens wonen. Hier werkte hij verscheidene jaren bij de Texas Compagny, naar wij kunnen nagaan een oliemaatschappij. Albert jr. en Lilian hadden geen kinderen.

 

Zijn militaire loopbaan
Albert jr. was geen beroepsmilitair, dus vermoedelijk was hij reservist. Nadat hij zich in februari 1944 weer voor dienst moest melden, ontving hij zijn training in Camp Wheeler, Macon (Georgia). Na zijn training daar ging hij in juni met groot verlof, dat was zijn laatste maand thuis. Na zijn terugkomst in Camp Wheeler werd hij naar Fort Meade (Maryland) gestuurd voor een korte training voordat hij ingescheept werd. Via een zeer kort verblijf in Engeland werd Albert jr. op 31 juli 1944 in Frankrijk als vervanger bij de B Compagnie van het 17e regiment van de 30e divisie gevoegd. Hij nam deel aan de zware gevechten rond het Franse plaatsje Mortain. Zijn eenheid werd hiervoor onderscheiden met een eervolle vermelding (Distinguished Unit Badge).

Zoals wij hierboven reeds lazen, maakte Albert jr. deel uit van de groep die Cadier en Keer bevrijdde. In het after-action rapport van de 13e september wordt met geen woord over zijn dood gerept. Erg vreemd, maar niet ongebruikelijk, want die after action rapports lezend, komen wij zelden namen tegen met de vermelding KIA (direct dood) en DOW (dood als gevolg van opgelopen verwondingen).

Terug naar zijn vaderland
Het stoffelijk overschot van Albert jr. werd vanuit Keer afgevoerd naar het Belgische Fosse, een (tijdelijke) Amerikaanse begraafplaats in de buurt van Namen. Later, eind jaren veertig, liet zijn familie Albert jr. terugkeren naar zijn geboortegrond in Texas. Daar op de begraafplaats Laurel Hill te Mission (Texas) richtten zijn ouders een mausoleum voor hem op.

 

Tenslotte
Ons onderzoek naar Albert Strahle jr. is nog niet afgerond. Keerdernaren die meer weten over de situatie waarin Albert om het leven kwam, of die hem hebben gezien, worden verzocht ons hierover te informeren.
Wij hebben ook nog steeds contact met verschillende instanties in Texas. Het is (nog) niet gelukt zijn echtgenote Lilian Pearson op te sporen, maar waarschijnlijk is zij reeds overleden. Mocht dat niet het geval zijn dan zouden wij haar graag laten weten, dat ook na vijfenzestig jaar, wij haar Albert niet vergeten zijn.

Literatuur: J.G.M.J. Gouverne, US Army in Zuid-Limburg.
Met dank aan Jef Wetsels (Eijsden), Pierre Daemen (Geleen), Raymon Spronck en Sjef Vliegen.

 

 

Gesneuveld tijdens de bevrijding van ons dorp

 

Nogmaals…Albert Strahle jr:

door Jo Purnot

 

In september 2004 is bij gelegenheid van zestig jaar bevrijding in de Keerder Kroniek een artikel verschenen over Albert Strahle jr., een vergeten bevrijder. Hij sneuvelde in ons dorp op 13 september 1944, Killed in action, zoals dat in legerkringen heet. Albert maakte deel uit van de B compagnie van het 1ste bataljon van het 117 de infanterie regiment van de 30ste Divisie (Old Hickory). Inmiddels hebben wij van het Amerikaans Ministerie van Defensie het dossier van Albert ontvangen. Daardoor kunnen wij nog enige aanvullend informatie geven.

 

Albert Strahle jr. was 35 jaar oud, hij was getrouwd en had geen kinderen. Tot zijn huwelijk met Lillian Pearson in 1939 woonde hij in Mission, een stadje in het uiterste zuiden van Texas. Daarna verhuist hij met zijn echtgenote naar MC Allen (Texas) Zie voor meer persoonlijke gegevens Keerder Kroniek, jaargang 7, pag.149.

Albert sneuvelde in een weiland aan de Bemelerweg, ongeveer ter hoogte van de huidige T-splitsing met de Willem Alexanderstraat. In zijn dossier staat vermeld dat hij om het leven is gekomen door vijandelijk vuur. Uit verklaringen van Keerdenaren menen wij te kunnen afleiden dat in een weiland langs de Bemelerweg, iets noordelijker dan waar tegenwoordig het woonwagenlamp is, zich een Duitser in een boom verschanst had, die richting Rijksweg vuurde. Albert werd door die kogels dodelijk getroffen. Volgens ooggetuigen hebben collega’s van Albert hem nog overgebracht naar de schuilkelder die zich achter het voormalig café, hoek Bemelerweg – Rijksweg bevond. Volgens onze zegslieden zou de Duitser die de schoten loste, naderhand zelf ten prooi zijn gevallen aan Amerikaanse kogels. Maar een bewijs hiervoor ontbreekt. De dag erna, 14 september, werd Albert op de tijdelijke Amerikaanse militaire begraafplaats te Fosse (B) in vak B, rij 9, graf 90 begraven. Hij werd geflankeerd door Louis Defede (graf 89) en Harold Smith (graf 91). Op 4 oktober licht het War Department de echtgenote Lillian Strahle – Pearson in over de dood van haar man. Lillian reageert met veel ongeloof, zij kan het niet bevatten dat Albert niet meer in leven is. Herhaaldelijk schrijft zij naar allerlei instanties waarin zij uitlegt dat zij oprecht hoopt en bidt dat er een fout is gemaakt. Als zij op 2 april 1945 zijn trouwring toegestuurd krijgt, twijfelt zij of het zijn trouwring wel is Albert is al bijna zeven maanden dood als Lillian schrijft: “I still do not believe that my husband is gone as I believe that he is still alive some where over there”.

Op 29 juni ontvangt zij zijn overige bezittingen. Waarschijnlijk kan zij dan pas zijn overlijden aanvaarden; in ieder geval stopt zij dan met brieven schrijven naar de militaire instanties. Wel machtigt zij haar schoonvader om Albert terug te halen naar zijn vaderland. Op 9 april 1949 komt het stoffelijk overschot van Albert aan in Mission (Texas), waar Lillian inmiddels (weer) is gaan wonen. Albert wordt herbegraven op de begraafplaats Laurel Hill. Daar heeft zijn vader een mausoleum voor hem gebouwd.

 

 

Plaquette op Mausoleum

 

 

 

 

1 Februari 2010, Onthulling monument (replica) in Mission. TX

More info
 

 

 

Top