Korporaal Leonard J. Dohmen

 

Geboren: 3 september1919 te Klimmen

Overleden: 10 mei 1940 te Valkenburg (ZH)

Eenheid: Instructiebatterij 7 Veld III Depot Bereden Artillerie

 

Bron Foto: Oorlog en bevrijding in Ransdaal

 

 

 

 

Korporaal Dohmen is tijdens de Duitse aanval op en rondom de Vliegbasis Valkenburg (ZH) gesneuveld.

Op 12 mei 1940 werd hij tijdelijk begraven in de tuin achter de parochie te Valkenburg (ZH).

Op 3 augustus van datzelfde jaar kreeg hij zijn definitieve rustplaats op de R.K. begraafplaats te Klimmen

 

 

 

 

 

Korporaal L.J. Dohmen's graf op de R.K. Begraafplaats te Klimmen

 

 

 

 

 

Korporaal Dohmen stierf waar de "Soldaat van Oranje" nu iedere avond wordt toegejuicht.

 

’s Morgens vroeg bij zonsopkomst op 10 mei 1940 viel Duitsland met een grote troepenmacht Nederland aan. Het vliegveld Valkenburg (ZH), waar nu de musical “Soldaat van Oranje" wordt opgevoerd, is een van de doelen die door de Duitsers  wordt aangevallen. De aanval begon met het door vliegtuigen afwerpen van enkele bommen bij de in aanbouw zijnde hangars. De bommen veroorzaakten grote paniek bij de op het vliegveld gelegerde soldaten. Kort na het afwerpen van de bommen werden ten zuiden en noordoosten van het vliegveld parachutisten gedropt. Deze hadden in eerste instantie tot taak het vliegveld te bezetten. De Nederlandse verdediging, die met mitrailleurs rondom het vliegveld stond opgesteld, verweerde zich heldhaftig maar moest de strijd na een kort hevig gevecht opgeven.

Bij deze strijd was ook de uit Klimmen/Ransdaal afkomstige dienstplichtig korporaal Leo Dohmen betrokken. Bij dit gevecht kwam hij om het leven. Hij was slechts 20 jaar oud. Vóór hij werd opgeroepen om in het leger te dienen was hij van beroep mijnwerker. In de Burgerlijke Stand van de gemeente Katwijk komen wij zijn naam tegen, samen met nog 21 anderen, op de lijst van overleden personen 10 mei 1940 met locatie Valkenburg (ZH). De gehele lijst van de gemeente van overledenen op die dag  is vele malen groter want op 10 mei werd ook het dorp Katwijk gebombardeerd en beschoten waarbij tientallen inwoners het leven lieten. De naam van Leonard Dohmen komen wij ook tegen op de erelijst gevallenen 1940-1945 van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

 

Het begraven van de doden moet in Katwijk tijdens de eerste oorlogsdagen in eerste instantie tussen de gevechten door gebeuren. Achter de pastorie van de NH Kerk verrijzen op 12 mei haastig gedolven graven. Ook Leo wordt hier begraven.  Een aantal Nederlandse soldaten, waaronder Leo, wordt in de loop van 1940 herbegraven in de woonplaats van de overledene. Op 3 augustus 1940 vindt Leo Dohmen zijn definitieve laatste rustplaats op het RK Kerkhof van Klimmen.

 

Verhaal: Wil Maassen

 

 

Top