De Tweede Wereldoorlog in Voerendaal

10 mei 1940 - 17 september 1944

 

Dolberg Drama Sjef Lindelauf Jo Jaspers Leonard J. Dohmen Leon Wesly Marcel La Chantre Charles Bernard Robert Robinson Richard Knott Peter Spoganetz Joachim Lüttgau

4 mei 2022      Presentatie nieuw boek  "Met gevaar voor eigen leven"

Op verzoek van professor Victor Halberstadt, die als kind tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zat in Retersbeek, schreef ik het boek “Met gevaar voor eigen leven” over Voerendaalse gezinnen, die door onderduikers in huis te nemen het leven van veel mensen hebben gered. Net als bij mijn vorige boekje het geval was, heeft de gemeente Voerendaal besloten om aan haar inwoners een exemplaar van het boek gratis aan te bieden. Op 4 mei a.s. mag ik mijn nieuwe boek, aansluitend aan de jaarlijkse dodenherdenking, presenteren in de kerk van Voerendaal.

Het programma van deze avond is als volgt:

20.15 uur Ontvangst met koffie en een hapje

20.30 uur Opening en welkomstwoord door Burgemeester Houben

20.45 uur Uitleg over nieuw onderduikermonument door de initiatiefnemers Professor Victor Halberstadt en de heer Mattie Tugendhaft, die beiden als kind ondergedoken zaten in respectievelijk Retersbeek en Klimmen.

21.10 uur Presentatie van het boek door Wil Maassen en uitreiking van het eerste exemplaar aan de heer Wesly, honorair consul van de staat Israël.

21.30 uur Dankwoord door de heer Wesly

21.40 uur Sluiting door Pastoor Brouwers

Aansluitend wordt aan alle aanwezigen een exemplaar van het 92 pagina’s tellende boek uitgereikt. De plechtigheid, die muzikaal wordt opgeluisterd door het strijkerensemble Locatelli, is voor iedereen gratis bij te wonen.

 

 

 

 

Wie heeft informatie over onderduikadressen?

Na de presentatie van het boekje “Oorlogsmonumenten in Voerendaal houden onze herinneringen levend”, werden de makers ervan benaderd door Professor Victor Halberstadt met de vraag of zij bereid waren een nieuw boekje te maken maar dan over de families, die tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdak verleenden aan onderduikers, die op de vlucht waren voor de Duitse bezetter. Hij was van mening, dat die mensen die met gevaar voor eigen leven de levens van anderen gered hadden, nooit de erkenning hebben gekregen, die zij verdienden. Professor Halberstadt zat zelf als kind gedurende de oorlogsjaren ondergedoken in Retersbeek.

Ofschoon iedereen ervan overtuigd was dat het een moeilijke opdracht was werd een begin gemaakt met het doen van onderzoek. Omdat het verlenen van onderdak aan onderduikers in het grootste geheim plaatsvonden is er in de archieven weinig of niets van te vinden. Bovendien liepen de mensen die onderduikers in huis hadden gehad daar niet mee te koop. Men vond het gewoon een daad van naastenliefde waar men niet over sprak. Alle informatie moet dus komen van ooggetuigen en nabestaanden. Nauwelijks begonnen met het doen van onderzoek brak Corona uit en was het interviewen van mensen, waarvan de meesten op leeftijd waren, onverantwoord.

Nu de pandemie grotendeels voorbij is willen de makers van het eerdere boekje een nieuwe poging doen om de mensen, die zoveel gevaar hebben gelopen om anderen te redden, alsnog eren door hun geschiedenis vast te leggen en te bewaren voor de huidige en toekomstige generaties. Zij kunnen dat echter alleen maar met de hulp van diegenen, die weten door wie en waar destijds onderdak verleend werd. Wij doen daarom een oproep aan iedereen die informatie heeft over onderduikadressen met ons contact op te nemen. Het contactadres is: Wil Maassen, telefoon 045-575 31 04 en het e-mailadres wil.hilde@ziggo.nl. Vindt u het belangrijk dat dit deel van de geschiedenis niet verloren gaat, neem dan alstublieft contact op. 

Op foto staat helemaal rechts de kleine Victor samen met de familie Theunissen, die hem liefdevol heeft opgevangen. 

 

 

1944 - 2019

"75 jaar bevrijding Voerendaal"

 Boekje (Rechts) bevat verhalen van inwoners gemeente Voerendaal die tijdens deze donkere periode hun leven lieten en de oorlogsmonumenten die in onze gemeente in de loop der jaren zijn opgericht.

 

Verhalen uit boekje die nog niet op deze website staan zullen binnenkort hier worden gepubliceerd. 

Boekje is geschreven door Wil Maassen

 

 

 

 

 

 

 

21 september 2019

Nieuwe plaquette onthuld op oorlogsmonument Voerendaal

 

 

Nederlandse soldaten langs de spoorlijn van Voerendaal

 

 

 

 

 

 

Spionagetekening van Voerendaal en omgeving. Deze gave de Duitsers vooraf een goed beeld van de situatie ter plaatse. Informatie werd verzameld door in Nederland woonachtige Rijksduitsers of Duitse toeristen

(info National Archives Maryland, USA - Boek Blitzkrieg over Zuid-Limburg)

Duitse opmars, route 35e Infanterie Divisie (groen) en de 18e Infanterie Divisie (zwart)

om en langs Voerendaal. Daardoor werden de aangebrachte versterkingen en gelegerde manschappen omtrokken  

 

Duitse troepen trekken door Ubachsberg  .... Muziekkorps voorop  ... !!

 

Duitse soldaten bij het treinstation van Voerendaal.

 

 

Zondag 17 September 1944 "De Bevrijding"

 

Schade aan boerderij Lindelauf aan de Valkenburgerweg

 

Op zondag 17 september 1944 tijdens de doortocht van Amerikaanse troepen via heerlerweg in Kunrade werden onstaande unieke foto's gemaakt!

(Foto's zijn gemaakt door ene zekere Dhr. Miller, die later zou zijn geëmigreerd naar Canada)

 

Soldaten op onderstaande foto's zijn van de 30th Infantry Division, 119th Infantry Regiment, 1st Batallion, C-Company.

De Sherman Tanks behoorde tot het 1st en 3rd Platoon, C-Company, 743rd Tank Battalion.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amerikaanse eenheden die in Voerendaal zijn geweest

30th Infantry Division, 119th Infantry Regiment (september '44)

 

743rd Tank Battalion (september '44)

 

989th Engineer Treadway Bridge Company (30 september  t/m 1 november '44)

 

989th Engineer TB Company soldaten op het Kerkplein, Voerendaal

 

 

295th Engineer Combat Battalion (oktober '44)

 

 

SSgt Heldreth B-Company 295th Engineer Combat Battalion, Kunrade Sept.´44

 

 

531st Anti Aircraft Artillery AW (sept/okt '44)

 

628th Tank Destroyer Battalion HQ (5 t/m 26 februari '45)

 

M25 Tank Transporter & Recovery "Dragon Wagon" and M15 Semi-Trailer uploaded with M36 from 628th Tank Destroyer Battalion.
Foto geeft aan locatie Voerendaal, maar tot heden niet de exacte locatie kunnen bepalen  

 

 

Top