German Cemetery Vossenack (D)

 

Deze begraafplaats ligt even ten zuiden van de begraafplaats Hürtgen, op deze begraafplaats liggen 2347 soldaten begraven, waarvan 35 mannen die zijn omgekomen tijdens het opruimen van de talrijke mijnen en het bergen van de omgekomen soldaten.

De laatste soldaten zijn hier februari 1986 bijgezet, dit waren 91 soldaten die lagen begraven in Hambach, deze moesten worden verplaatst i.v.m. lokale bruinkool winning.

Op 31 Augustus 1952 werd de begraafplaats officieel  ingewijd, door Staatssecretaris Franz Thedieck.

 

 

 

 

 

Het verhaal van Julius Erasmus, der "Totengräber von Vossenack".

       

          

 

"In de zomer van 1945 kwam ik terug in Vossenack, ik had alles verloren, de oorlog had mij alles genomen wat ik bezat....Toen vond ik ze in de bosrand onder kapotgeschoten bomen de lijken van talloze Duitse soldaten. Ik kon de aanblik niet meer aan ik moest deze soldaten op een of andere manier zien te begraven! Eerst begroef  ik ze aan de bosrand, totdat de gemeente me een stuk grond van de lokale begraafplaats toewees".

 

Verschillende mannen uit het dorp hielpen Julius met het begraven van de soldaten. 1569 soldaten heeft Julius meest met het risico zijn eigen leven te laten weten te bergen uit de Hürtgenwald.  Het opschrijven van alle gegevens, het maken van houten kruizen enz....., door niemand betaald en door niemand aangesteld om dit werk te doen! Al snel was het lokale kerkhof vol. Tussen 1949-1952 werd de huidige begraafplaats door de Volksbund Kriegsgräberfürsorge en met behulp van Chefarchitect Robert Tischler gebouwd, op de heuvel (470mtr) waar ooit zware gevechten hadden plaatsgevonden! Julius werd medewerker van de Volksbund, en leefde daarna ±15 jaar in een hut aan het bos, dicht bij de begraafplaats.

In de jaren 60 verliet hij het stadje Vossenack ..... Daarna is er nooit meer iets van hem vernomen?

 

 

 

Veldmaarschalk Walter Model

ligt begraven op Vossenack

 

Top