Korporaal Leonard J. Dohmen

 

Geboren: 3 september 1919 te Ransdaal

Overleden: 10 mei 1940 te Valkenburg (ZH)

Eenheid: Instructiebatterij 7 Veld III Depot Bereden Artillerie

 

Bron Foto: Oorlog en bevrijding in Ransdaal

 

 

 

 

Korporaal Dohmen is tijdens de Duitse aanval op en rondom de Vliegbasis Valkenburg (ZH) gesneuveld.

Op 12 mei 1940 werd hij tijdelijk begraven in de tuin achter de parochie te Valkenburg (ZH).

Op 3 augustus van datzelfde jaar kreeg hij zijn definitieve rustplaats op de R.K. begraafplaats te Klimmen

 

 

 

 

 

 

 

Korporaal Dohmen stierf waar de "Soldaat van Oranje" nu iedere avond wordt toegejuicht.

 

’s Morgens vroeg bij zonsopkomst op 10 mei 1940 viel Duitsland met een grote troepenmacht Nederland aan. Het in aanbouw zijnde vliegveld Valkenburg (ZH), waar nu de musical ‘Soldaat van Oranje’ wordt opgevoerd, was een van de doelen die werden aangevallen. De aanval begon met het door vliegtuigen afwerpen van enkele bommen op de in aanbouw zijnde hangars. De bommen veroorzaakten grote paniek bij de op het vliegveld gelegerde soldaten. Kort na het afwerpen van de bommen werden ten zuiden en ten noordoosten van het vliegveld parachutisten gedropt. Deze hadden in eerste instantie tot taak het vliegveld te bezetten om daar later zelf gebruik van te kunnen maken. De Nederlandse verdediging, die met mitrailleurs rondom het vliegveld stond opgesteld, verweerde zich heldhaftig maar moest de strijd na een kort hevig gevecht opgeven.

 

Bij deze strijd was ook de uit Ransdaal afkomstige dienstplichtig korporaal Leo Dohmen betrokken. Bij dit gevecht kwam hij om het leven. Hij was slechts 20 jaar oud. Vóór hij werd opgeroepen om in het leger te dienen was hij mijnwerker van beroep. In zijn vrije tijd was hij actief zanger in het kerkkoor van Ransdaal, lezen wij op zijn bidprentje.

 

In 1936 verhuisde de familie Dohmen naar ’t Barrier in Klimmen maar de band met Ransdaal bleef. Dit blijkt niet alleen uit het lidmaatschap van het kerkelijk zangkoor, Leo bleef ook na de verhuizing trouw lid van het ‘Roomsch Toneel’, de voorloper van de huidige toneelvereniging RAT en van voetbalclub SCKR.

 

In de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Katwijk komen wij zijn naam, samen met nog 21 anderen, tegen op de lijst van overleden personen 10 mei 1940 met locatie Valkenburg. De gehele lijst van de gemeente van overledenen op die dag is vele malen groter want op 10 mei werd ook het dorp Katwijk gebombardeerd en beschoten waarbij tientallen inwoners het leven lieten. De naam van Leonard Dohmen komen wij ook tegen op de erelijst ‘gevallenen 1940-1945’ van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

 

Het begraven van de doden moest in Katwijk tijdens de eerste oorlogsdagen in eerste instantie tussen de gevechten door gebeuren. Achter de pastorie van de Nederlands Hervormde Kerk verrezen op 12 mei haastig gedolven graven. Ook Leo werd hier begraven.

 

Een aantal Nederlandse soldaten, waaronder Leo, werd in de loop van 1940 herbegraven in de woonplaats van de overledene. Op 3 augustus 1940 vond Leo Dohmen zijn definitieve laatste rustplaats op het RK Kerkhof van Klimmen. In de kerk van Ransdaal werd een plaquette geplaatst met daarop de namen van Leo en Bèr Houben, eveneens uit Ransdaal, die in het voormalige Nederlands Indië sneuvelde.

 

In Ransdaal wordt de herinnering aan korporaal Dohmen nog op een andere manier levend gehouden doordat hier een straat naar hem werd vernoemd. Het straatnaambord is een monument voor deze jongeman aan wiens leven al op de eerste dag van de oorlog een einde kwam.

 

Tekst: Wil Maassen

 

Korporaal L.J. Dohmen's graf op de R.K. Begraafplaats te Klimmen

 

 

 

Top